fbpx

Komfort kártya

TÁJÉKOZTATÓ A KOMFORT TAGSÁGI KATEGÓRIÁRÓL

I. A Komfort tagsági kategória keretében nyújtott szolgáltatások:
–   Díjmentes az Autósélet magazin (8 alkalom/év),
–   Díjmentes a jogi tanácsadás,
–   Díjmentes a helyszíni hibaelhárítás (az érvényességi időn belül esetszám korlátozás nélkül azzal, hogy hidegindításra maximum kétszer vehető díjmentesen igénybe az érvényességi időn belül)
–   Díjmentes az autómentés a legközelebbi Autóklub, Bosch vagy egyéb szervizbe évente legfeljebb két alkalommal, a sikertelen helyszíni hibaelhárítást követően, illetve ha a helyszíni hibaelhárítás lehetősége nem áll fenn, esetenként legfeljebb 25.000.-Ft (bruttó) értékben,
–   Díjmentes a személyek eljuttatása – a sikertelen helyszíni hibaelhárítást illetve közvetlen autómentést követően – a műszaki hiba helyszínétől a legközelebbi közlekedési csomópontig (autóbusz vagy vasúti pályaudvar) segélyszolgálati gépjárművel vagy taxival a tagsági érvényességi idején belül legfeljebb két alkalommal, esetenként legfeljebb 8.000.-Ft (bruttó) értékben,
–   Díjmentes a gépjármű tárolása a szerviz zárva tartása esetén a zárva tartás idejére, de legfeljebb 3 napra, naponta max. bruttó 1.300.-Ft összegig.
–   Amennyiben a gépjármű a szervizbe szállítás napján nem javítható meg a tagsági igazolvány érvényességi ideje alatt max. két alkalommal az alábbi választható, kiegészítő (ún. másodlagos) szolgáltatások illetik meg a klubtagot:
–    továbbszállítás másik szervizbe / lakó / telephelyre legfeljebb 30.000.-Ft (bruttó) összegben vagy
–   csereautó a javítás idejére max. 3. napra, naponta max. 10.000.-Ft bruttó értékben, vagy
–   szállás a javítás idejére max. 3 éjszakára, naponta max. 10.000.-Ft bruttó összegig (amennyiben a műszaki hiba helyszíne a klubtag lakó / telephelyétől min. 30 km távolságra van) vagy
–   hazautazás / továbbutazás vasúton vagy távolsági autóbusszal összesen legfeljebb 24.000.-Ft értékben, továbbá egy személy visszautazása a megjavított gépjárműért legfeljebb 6.000.-Ft összegig. (A továbbutazás megtérített költsége nem haladhatja meg a hazautazáshoz szükséges összeget). A hazautazás / továbbutazás / visszautazás nem kombinálható a továbbszállítás, a csereautó és / vagy a szállás szolgáltatással.
A másodlagos szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatás a Komfort tagsági assistance biztosításhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételekben található.
–   Díjmentes a személyi sérüléssel nem járó közúti baleseti helyszínelés Budapesten évente max. 2 alkalommal

–   A klubtagsági kedvezményen felül bonusz, nettó 1.515.-Ft értékben a Komfort tagjegy tulajdonosa részére a MAK műszaki állomásokon a MAK által nyújtott szolgáltatásokra, a klubtag részére megállapított díjtételből. Legfeljebb egy alkalommal vehető igénybe, a tagsági igazolvány érvényessége alatt.
–   Díjmentes részvétel a Show Your Card (SYC) programban, ami Európában és világ más földrészein idegenforgalmi és vendéglátó ipari kedvezményekre jogosít,
–   A Komfort tag jogosult az EAE kiváltására (kizárólag érvényes belföldi rendszámmal ellátott gépjármű tekintetében) és bármely térítéses MAK szolgáltatás igénybe vételére, illetve a klubtagok részére mindenkor meghatározott térítéses szolgáltatások tarifa kedvezményeire,
–   A tarifa kedvezmény érvényesítésének feltétele a Komfort tagsághoz kapcsolódó klubtagsági adatok közlése a szolgáltatás megrendeléséhez.

II. A Komfort tagsági jogviszony feltételei:

1.    A Komfort tag a Magyar Autóklub tagja, az Alapszabályban meghatározott tagsági jogokkal és kötelezettségekkel. Komfort tag lehet minden belföldi és külföldi természetes és jogi személy, aki a belépési szándékát írásban kinyilatkoztatja, elfogadja az Alapszabályt és a megállapított tagdíjat megfizeti.
2.    Külföldi állampolgár ezt a tagjegy kategóriát a biztosítási feltételek következtében akkor választhatja, ha a gépkocsija belföldi rendszámmal rendelkezik.
3.    A Komfort tagság a tagsági igazolványon feltüntetett személyre és gépjárműre érvényes. Azt a kitételt, hogy a tagsági igazolvány a személyre és a gépjárműre együttesen érvényes, úgy kell értelmezni, hogy az egyes gépjárműhöz kapcsolódó szolgáltatásokat a klubtagsági kártyán feltüntetett rendszámú gépjárműhöz rendeljük. (A rendszám azonban változtatható ld. II. 7.).
4.    A Komfort tagjegy személyre szóló assistance szolgáltatásait (haza/visszautazás, taxi) kizárólag a klubtag és a vele bizonyíthatóan egy háztartásban élő családtajgai (férj, feleség, élettárs, gyermek 25 éves korig), továbbá a tagjegyen feltűntetett cégnek az alkalmazottai jogosultak igénybe venni.
5.    A tagsági igazolvány kiváltásánál és/vagy rendszám átvezetésnél nem feltétel, hogy a klubtag a belföldi rendszámú gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója legyen.
6.    A Komfort tagság és tagsági kártya át nem ruházható. A Komfort tagsághoz kapcsolódó, térítéses szolgáltatásról készült számla a tagsági kártyán feltüntetett klubtag részére kerül kibocsátásra.
7.    A tagság érvényességi idején belül egy alkalommal, a gépjármű elidegenítése, forgalomból történő kivonása esetén lehetőség van rendszámcserére, melynek díja 500,- Ft. Az új kártya lejárata és tulajdonosa változatlan, mindössze a gépjármű rendszáma változik. Rendszámcsere esetén a klubtag papíralapú tagi kártyát kap.
8.    Ugyanarra a rendszámú gépjárműre (pl. már igénybe vett szolgáltatási jogosultságok miatt) – a tagsági igazolvány érvényessége ellenére – újabb tagsági igazolvány is kiváltható azzal a feltétellel, hogy a másik igazolvány tulajdonosa más természetes vagy jogi személy legyen.

III. Komfort tagsághoz kapcsolódó átváltások, hosszabbítások:
1.    Belépés esetén a tagság a kiváltás napjától számított 365/366 napig érvényes. Az assistance jellegű ún. másodlagos szolgáltatásokra (szállás, haza/továbbutazás, csereautó, gépkocsi telephelyhez szállítás) való jogosultság a kiváltást követő nap 0 órakor kezdődik. Hosszabbítás esetén a lejáratot követő 365/366. napig érvényes a tagság, míg lefele váltás esetén a tagsági szint lejáratkor változik. Lejárt tagsági igazolvány esetén díjmentes szolgáltatás nem adható.
2.    Örökös tagságra a Komfort tagság akkor sem jogosít, ha a klubtagsági viszonya folyamatos érvényesség mellett, meghaladja a 30 évet.
3.    Tagsági díj több mint egy évre nem fizethető.
4.    A tagsági díj sem részben, sem egészben vissza nem igényelhető, másik tagsági kategória díjába be nem számítható.
5.    Az Alapszabály 8. § (2) bekezdése szerint a tag kilépési szándékát írásban jelenti be. A tagsági viszony e nyilatkozatnak a Klubhoz történő megérkezése napjával szűnik meg. A már befizetett tagdíj nem jár vissza.
6.    Komfort kártya hosszabbítása Kék kártyára nem lehetséges.

IV. Szolgáltatási jogosultságok, tarifakedvezmények:
1.    A tagsághoz kapcsolódó tarifakedvezményre (Autoclub Travel utazások, térképek- és úti könyvek, egyéb árucikkek) természetes és nem-természetes személyek egyaránt jogosultak. A személyhez kapcsolódó szolgáltatási jogosultság (EAE és egyéb biztosítási kötvények kiváltása, Autósélet, jogi tanácsadás, csoportos élet- és balesetbiztosítás) más személyre át nem ruházható.
2.    A Komfort tagság assistance szolgáltatásai és a szolgáltatások kedvezményei kizárólag Magyarországon és műszaki hiba esetén érvényesek (kivéve a SYC programot).

V. Assistance szolgáltatás igénybevételének feltételei:
1.    Az assistance jellegű szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a természetes személy klubtag a helyszínen bemutassa az érvényes klubtagsági igazolványát (lejárt tagság esetén a hosszabbítást igazoló pénzügyi befizetési bizonylat másolatát) és a tagsági kártyán szereplő rendszámra igényelje a szolgáltatást.
2.    Az assistance jellegű szolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a klubtag a szolgáltatást a meghibásodás napján vagy legfeljebb a meghibásodást követő 24 órán belül a MAK Call Centernél igényelje.
3.    Autómentés szolgáltatás esetén a legközelebbi szerviz és a klubtag által kiválasztott szerviz /lakóhely/ telephely közötti távolság különbözetére – amennyiben a meghatározott értékhatárt meghaladja – a MAK klubtag tarifát kell alkalmazni.
4.    Szolgáltatási kedvezmények alkalmanként értendők, azok forint értékhatárai össze nem vonhatók.
5.    A Komfort tagsági kategória segítségnyújtási (assistance) szolgáltatásai kizárólag Magyarország területén, műszaki hiba esetén vehetők igénybe. A baleseti helyszínelési szolgáltatás kizárólag Budapest területén vehető igénybe.

VI. A szolgáltatás igénybevételét kizáró feltétek:
1.    Nem teljesíthető szolgáltatás, ha a Komfort tagsági kártya tulajdonosa a meghibásodás időpontjában a tagsági kártyán feltüntetett gépjárművet személyfuvarozásra, teherfuvarozásra, autómentésre, gépjárművezető képzésre, bérautóként, mentőként vagy rendőrségi szolgálat céljára használta.
2.    Nem terjed ki a szolgáltatás:
a)    3,5 t össztömeget meghaladó gépjárművekre, valamint
b)    Utánfutókra, lakókocsikra, motorkerékpárokra
c)    a gépjármű első forgalomba helyezésétől 12 év telt el. Kiváltásnál, rendszám átvezetésnél ezeket a feltételeket igazolni kell a MAK munkatársa részére.

Amennyiben a Komfort tagság vonatkozásában van érdeklődés, – ez a legértékesebb tagságunk, széles szolgáltatási körrel, arra is kalkulálunk egy speciális díjat, igény jelzése a kapcsolati fülön lehetséges.