fbpx

Standard kártya

TÁJÉKOZTATÓ STANDARD TAGSÁGI KATEGÓRIÁRÓL

A BMW Autóklub tagjainak szóló ajánlatunk 9000.- Ft/ év, amennyiben email címüket megadják és vállalják, hogy a kommunikációt a MAK –al  elektronikus úton folytatják, továbbá a tagdíj fizetésére beszedési megbízást adnak a számlavezető bankjuknak illetve a tagdíj fizetését átutalással rendezik. (nem igényelnek csekk kiküldést)
A Standard tagság ez évtől korlátlan számú segélyszolgálatot tartalmaz (kivéve a hideg indítás) és folyamatosan bővülő kedvezmények igénybevételét teszi lehetővé.

I. A Standard tagsági kategória keretében nyújtott szolgáltatások:
–   Díjmentes az Autósélet magazin (8 alkalom/év),
–    Díjmentes a jogi tanácsadás,
–    Díjmentes a helyszíni hibaelhárítás (az érvényességi időn belül esetszám korlátozás nélkül azzal, hogy hidegindításra maximum kétszer vehető díjmentesen igénybe az érvényességi időn belül),
–    Díjmentes az autómentés a legközelebbi Autóklub, Bosch vagy egyéb szervizbe évente legfeljebb két alkalommal, a sikertelen helyszíni hibaelhárítást követően, illetve ha a helyszíni hibaelhárítás lehetősége nem áll fenn, esetenként legfeljebb 20.000.-Ft (bruttó) értékben,
–    Díjmentes a személyek eljuttatása – a sikertelen helyszíni hibaelhárítást illetve közvetlen autómentést követően – a műszaki hiba helyszínétől a legközelebbi közlekedési csomópontig (autóbusz vagy vasúti pályaudvar) segélyszolgálati gépjárművel vagy taxival a tagsági érvényességi idején belül legfeljebb két alkalommal, esetenként legfeljebb 5.000.-Ft (bruttó) értékben,
–    A gépjármű belföldi vagy külföldi forgalmi engedéllyel illetve rendszámmal rendelkező gépjármű egyaránt lehet, azzal, hogy szolgáltatások igénybevételére kizárólag Magyarország területén van mód,
–   Díjmentes részvétel a Show Your Card (SYC) programban, ami Európában és világ más földrészein idegenforgalmi és vendéglátó ipari kedvezményekre jogosít,
–   A Standard tag jogosult az EAE kiváltására (kizárólag érvényes belföldi rendszámmal ellátott gépjármű tekintetében) és bármely térítéses MAK szolgáltatás igénybe vételére, illetve a klubtagok részére mindenkor meghatározott térítéses szolgáltatások tarifa kedvezményeire,
–   A tarifa kedvezmény érvényesítésének feltétele a Standard tagsághoz kapcsolódó klubtagsági adatok közlése a szolgáltatás megrendeléséhez.

II. A Standard tagsági jogviszony feltételei

1.    A Standard tag a Magyar Autóklub tagja, az Alapszabályban meghatározott tagsági jogokkal és kötelezettségekkel. Standard tag lehet minden természetes és jogi személy, aki a belépési szándékát írásban kinyilatkoztatja, elfogadja az Alapszabályt és a megállapított tagdíjat megfizeti. Külföldi állampolgár a MAK Alapszabálya szerint jogosult a Klub tagjai sorába belépni azzal, hogy a postán nyújtott szolgáltatásokat csak belföldi kézbesítési megbízott útján veheti igénybe.
2.    A Standard tagság a tagsági igazolványon feltüntetett:
a.    természetes személyre,
b.    nem természetes személyek, azaz cégek, vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, esetében a vállalkozásra és gépjárműre – a megadott rendszámra – együttesen érvényes.
Azt a kitételt, hogy a tagsági igazolvány a nem természetes személyek esetében a személyre és gépjárműre együttesen érvényes, úgy kell értelmezni, hogy az egyes gépjárműhöz kapcsolódó szolgáltatásokat a klubtagsági kártyán feltüntetett rendszámú gépjárműhöz rendeljük. (A rendszám azonban változtatható ld. II. 4.).
3.    A Standard tagság és tagsági kártya át nem ruházható. A Standard tagsághoz kapcsolódó, térítéses szolgáltatásról készült számla a tagsági kártyán feltüntetett klubtag részére kerül kibocsátásra.
4.    A nem természetes személy tagságának érvényességi idején belül egy alkalommal, a gépjármű elidegenítése, forgalomból történő kivonása esetén lehetőség van rendszámcserére, melynek díja 500,- Ft. Az új tagsági kártya lejárata és szolgáltatási feltételei, változatlanok, mindössze a gépjármű adatai változnak. Rendszámcsere esetén a klubtag papíralapú tagi kártyát kap.

III. Standard tagsághoz kapcsolódó átváltások, hosszabbítások:
1.    Belépés esetén a tagság a kiváltás napjától számított 365/366 napig érvényes. Hosszabbítás esetén a lejáratot követő 365/366. napig érvényes a tagság, míg díjkategória váltás esetén a folyamatos klubtagsági viszony megőrzésével a tagdíj befizetés napjától 365/366 napig érvényes a klubtagság. Lejárt tagsági igazolvány esetén díjmentes szolgáltatás nem adható.
2.    Örökös tagságra a Standard tagság akkor sem jogosít, ha a klubtagsági viszonya folyamatos érvényesség mellett, meghaladja a 30 évet.
3.    Tagsági díj több mint egy évre nem fizethető.
4.    A tagsági díj sem részben, sem egészben vissza nem igényelhető, másik tagsági kategória díjába be nem számítható.
5.    Az Alapszabály 8. § (2) bekezdése szerint a tag kilépési szándékát írásban jelenti be. A tagsági viszony e nyilatkozatnak a Klubhoz történő megérkezése napjával szűnik meg. A már befizetett tagdíj nem jár vissza.

IV. Szolgáltatási jogosultságok, tarifakedvezmények:
1.    A tagsághoz kapcsolódó tarifakedvezményre (Autoclub Travel utazások, térképek- és úti könyvek, egyéb árucikkek) természetes és nem-természetes személyek egyaránt jogosultak. A személyhez kapcsolódó szolgáltatási jogosultság (EAE és egyéb biztosítási kötvények kiváltása, Autósélet, jogi tanácsadás, csoportos élet- és balesetbiztosítás) más személyre át nem ruházható.
2.    A Standard tagság assistance szolgáltatásai és a szolgáltatások kedvezményei kizárólag Magyarországon és műszaki hiba esetén érvényesek (kivéve a SYC programot).

V. Assistance szolgáltatás igénybevételének feltételei:
1.    Az assistance jellegű szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a természetes személy klubtag a helyszínen bemutassa az érvényes klubtagsági igazolványát (lejárt tagság esetén a hosszabbítást igazoló pénzügyi befizetési bizonylat másolatát) és a gépkocsi jogszerű használója legyen.
Jogszerű használónak minősül:
•    a tulajdonos,
•    a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó,
•    vagy az a klubtag, aki rendelkezik a gépkocsi tulajdonosának vagy üzembentartójának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásával. (A meghatalmazás két tanúval ellátott géppel vagy kézzel írt okirat.)

A gépjármű utasai nem minősülnek a gépjármű jogszerű használójának még abban az esetben sem, ha valamelyikük érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkezik
2.    Az assistance jellegű szolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a klubtag a szolgáltatást a meghibásodás napján vagy legfeljebb a meghibásodást követő 24 órán belül a MAK Call Centernél igényelje.
3.    Autómentés szolgáltatás esetén a legközelebbi szerviz és a klubtag által kiválasztott szerviz /lakóhely/ telephely közötti távolság különbözetére – amennyiben a meghatározott értékhatárt meghaladja – a MAK klubtag tarifát kell alkalmazni.
4.    Szolgáltatási kedvezmények alkalmanként értendők, azok forint értékhatárai össze nem vonhatók.

VI. A szolgáltatás igénybevételét kizáró feltétek:
1.    Nem teljesíthető szolgáltatás, ha a Standard tagsági kártya tulajdonosa a meghibásodás időpontjában a tagsági kártyán feltüntetett gépjárművet személyfuvarozásra, teherfuvarozásra, autómentésre, gépjármű vezetőképzésre, bérautóként, mentőként vagy rendőrségi szolgálat céljára használta.
2.    Nem terjed ki a szolgáltatás:
a)    3,5 t össztömeget meghaladó gépjárművekre, valamint
b)    Utánfutókra, lakókocsikra, motorkerékpárokra.

A standard kategória belépési tagdíja új belépők részére 2011-ben 12.600.- Ft.

A BMW Autóklub tagjainak szóló ajánlatunk 9000.- Ft/ év, amennyiben email címüket megadják és vállalják, hogy a kommunikációt a MAK –al  elektronikus úton folytatják, továbbá a tagdíj fizetésére beszedési megbízást adnak a számlavezető bankjuknak illetve a tagdíj fizetését átutalással rendezik. ( nem igényelnek csekk kiküldést )
A Standard tagság ez évtől korlátlan számú segélyszolgálatot tartalmaz ( kivéve a hideg indítás ) és folyamatosan bővülő kedvezmények igénybevételét teszi lehetővé.

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .