fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a BMW Autóklub Magyarország által üzemeltetett weboldal használatához, hírlevél szolgáltatáshoz

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

 1. Az adatkezelő adatai:

A weboldal üzemeltetője (Adatkezelő):              BMW Autóklub Magyarország

Postai címünk:                                                         1162 Budapest, Lajos utca 104.

E-mail címünk:                                                       elnok@bmwautoklub.hu

Telefonszámunk:                                                    +36 70 454 1111

Adatvédelmi felelősünk:                                       Bódogh Eszter

 1. Az adatkezelés alapelvei:

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és tagjaink személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a weboldal és kapcsolódó szolgáltatási keretében végzett minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályok alapján jelen tájékoztatóban meghatározott előírásoknak.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken. Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mail-ben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl. adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

 • Alkalmazott jogszabályok

Adatkezelőként kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkor hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation.
 • évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.
 1. Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek, kérjük, jelezze az adatvédelmi felelősünk alábbi elérhetőségén:

Adatvédelmi felelős neve:             Bódogh Eszter

Elérhetősége:                                   bodogheszter@gmail.com

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:          Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely:                  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postai cím:                1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám:            +36 1 391 1400

E-mail:                       ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:                 www.naih.hu

 1. A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A weboldal meglátogatása, használata során az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését az alábbiak szerint biztosítjuk.

 • Sütik (cookie) kezelése

Mi a süti?

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan. A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. Amikor pl. egy webáruházban vásárol, általában ilyen sütik alkalmazásával képes a webáruház megkülönböztetni egymástól és kezelni a folyamatban lévő vásárlásokat (pl. a kosár aktuális tartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad az internetkapcsolata, a weboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy milyen terméket tett be a kosárba, melyik terméket kereste, s amennyiben helyreállt a kapcsolat, folytatni tudja a vásárlást ott, ahol éppen abbahagyta.

Az adatkezelés célja

A weboldalra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre

A weboldalunkon alkalmazott sütik a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal felkeresésének időpontját, a munkamenet azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által értelmezhető információkat (szám- és karaktersorok) tartalmaznak.

A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az adatkezelés időtartama

A weboldalon alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége a weboldal által automatikusan generált módon egy meghatározott későbbi időpontban jár le (pl. egy óra, egy év vagy még hosszabb időtartam). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához az adott weboldal kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi ugyanazt az oldalt ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket nem törölte le arról időközben.

A weboldalunkon alkalmazott sütik érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában.

Jogérvényesítés

A legtöbb internet böngésző program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

 • Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén vagy a weboldal Kapcsolat menüpontjából elérhető Kapcsolat űrlapon keresztül egyaránt felveheti velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk.

Az adatkezelés célja

 Az érdeklődőkkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az Infotv. alapján.

A kezelt adatok köre

Amennyiben a weboldal Kapcsolat űrlapján keresztül küld üzenetet számunkra, abban az esetben az alábbi adatokat kezeljük:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím

A weboldalunkon szereplő elérhetőségeinken történő kapcsolatfelvétel esetén az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cím (postacím)

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során megadott adatait, amennyiben az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben – annak igazolhatósága céljából – a szükséges tájékoztatás megadását követően legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

 • Hírlevél feliratkozás

Weboldalunkon lehetősége van hírlevél küldő szolgáltatásunkra feliratkozni, s ezen keresztül értesülni aktuális híreinkről, programjainkról. A hírlevél feliratkozás során megadott adatait nem továbbítjuk harmadik fél számára.

A hírlevélről bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélben szereplő „végleges leiratkozás” linken, vagy bármely fenti elérhetőségünkön (telefon, e-mail, postai levél) jelezve ezt a kérését. 

Az adatkezelés célja

Hírlevélre feliratkozók tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés.

A kezelt adatok köre

A hírlevél küldéshez szükséges adatok:

 • név
 • e-mail cím

Az adatkezelés időtartama

Hírlevél feliratkozás esetén, amikor leiratkozik a hírlevelünkről, a kérésének időpontjában töröljük a szolgáltatás igénybe vételéhez megadott személyes adatait.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken tőlünk.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy pl. hibásan vagy tévesen adta meg, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Bármikor kérheti a hírlevélről történő leiratkozást és adatai törlését. Kérésére nevét és e-mail címét töröljük rendszerünkből, ezáltal biztosítjuk személyes adatai törléséhez, elfeledtetéséhez fűződő jogait.

 1. Kik ismerhetik meg az adatait?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag az Egyesület elnökségi tagjai jogosultak.

 • Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag az elnökségi tagok számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

 • Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkező számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

 1. Az adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.